V.V. Rijsoord verkleint kloof met andere verenigingen door Sportakkoord

21 september 2020 -

V.V. Rijsoord was nauw betrokken bij het opstellen van het Sportakkoord in de gemeente Ridderkerk. Tijdens de brainstormsessies met andere verenigingen en betrokkenen in de sport smeedde het plannen en deed het nieuwe contacten op. Het resultaat is een ambitieus lokaal plan voor de toekomst met goede kansen voor de club.

Heel waardevol, zo noemt Gerda Kranendonk de bijeenkomsten voor het opstellen van het Sportakkoord. “Als club hadden we altijd al goed contact met de andere drie voetbalverenigingen in de gemeente, maar veel verder keken we niet. Tijdens de brainstormsessies kwamen we samen met afgevaardigden van de andere takken van sport, maar bijvoorbeeld ook fysiotherapeuten en scholen. Door in kleine groepjes te praten, merkten we dat we veel gemeen hebben en met dezelfde zaken bezig zijn. Daar kunnen we elkaar goed bij helpen. We hoeven niet allemaal zelf het wiel uit te vinden.”

Lees verder op KNVB Assist.