Privacybeleid

Hilgersom Tekstproducties, gevestigd aan Frambozenweg 5, 2321 KA Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Hilgersom Tekstproducties, Frambozenweg 5, 2321 KA Leiden +31616416551.

Mathieu Hilgersom is de Functionaris Gegevensbescherming van Hilgersom Tekstproducties. Hij is te bereiken via mathieu@hilgersomtekstproducties.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Hilgersom Tekstproducties verwerkt via deze website geen persoonsgegevens.

Foto’s

Wij plaatsen foto’s van verschillende sportevenementen op sociale media en onze website. Het is ons doel om de sporters te fotograferen, maar kunnen niet voorkomen dat op de achtergrond ook publiek te zien is.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mathieu@hilgersomtekstproducties.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hilgersom Tekstproducties verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hilgersom Tekstproducties gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hilgersom Tekstproducties neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mathieu@hilgersomtekstproducties.nl.