‘Om de accommodatie rendabel te maken, moet je anders durven denken’

29 maart 2021 -

De Atletiekunie heeft de gratis e-learning ‘Stapsgewijs naar nieuwe doelgroepen op jouw club’ ontwikkeld. Dit biedt een leidraad voor verenigingen om nieuwe leden te werven en extra inkomsten te genereren. AV de Liemers uit Zevenaar is hiervan een goed voorbeeld. Door gericht de samenwerking te zoeken, zorgt het voor een uitstekende bezetting van de nieuwe accommodatie.

De gemeente Zevenaar gaf AV de Liemers in 2012 het zetje in de goede richting. Zij privatiseerden het bestaande stenen kleedkamergebouw en stelden 180.000 euro ter beschikking aan een nieuw op te richten beheerstichting. Dit bedrag diende ter compensatie van het achterstallige onderhoud en de ontwikkeling van vier adequate kleedkamervoorzieningen voor de buren van het VO Liemers College die ook actief gebruik maken van de accommodatie.

Dit sloot uitstekend aan bij de plannen van de atletiekvereniging om het complex te vernieuwen. In 2016 richtten zij de Stichting de Liemers Breedtesport op. Het bestuur heeft als doel om de accommodatie te exploiteren en samenwerking te ontwikkelen in sport-op-maat-programma’s waarbij gezondheids- en welzijnsactiviteiten hoog op de agenda staan. Door het bedrag van de gemeente te combineren met een eigen investering en lening kwam de vernieuwing van de accommodatie in een stroomversnelling. Op 1 oktober van dat jaar vond de officiële opening plaats.

Lees verder op de website van de Atletiekunie.